Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

20:49
6375 6747 500
Reposted frombrumous brumous viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
BeLikeBlair
20:44
4409 8b41
Reposted fromoll oll viaSzczurek Szczurek
BeLikeBlair
20:13
Reposted fromshakeme shakeme
BeLikeBlair
20:12
BeLikeBlair
14:37

May 31 2019

BeLikeBlair
22:38
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasupposedtobe supposedtobe
BeLikeBlair
22:38
9433 1bb9 500
BeLikeBlair
22:37
2703 7148 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viastarryeyed starryeyed
22:37
2663 b80e 500
Reposted fromwestwood westwood viastarryeyed starryeyed
BeLikeBlair
22:37
1800 af31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
BeLikeBlair
22:37
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed
BeLikeBlair
22:36
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
BeLikeBlair
22:34
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
BeLikeBlair
22:34
0740 6aed 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakrainakredek krainakredek

May 11 2019

BeLikeBlair
21:47
7634 4b7f
BeLikeBlair
21:43
9370 8a33 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viashampain shampain
BeLikeBlair
21:42
21:40
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viacel cel
BeLikeBlair
21:39
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viaampajewska ampajewska
BeLikeBlair
21:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...