Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

BeLikeBlair
23:33
Reposted fromshakeme shakeme viastarryeyed starryeyed
23:33
9892 18ef 500

streetninjart:

September 2017 - Paris - France

23:32
5865 c558

September 24 2017

BeLikeBlair
22:16


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaamericano americano
22:14
BeLikeBlair
22:14
BeLikeBlair
22:14
22:14
5540 abb2
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
22:14
5213 9758 500

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
BeLikeBlair
22:13
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
22:11
2831 a69b 500
22:11
2450 b312
Reposted fromunco unco viamagiciansassistant magiciansassistant
BeLikeBlair
22:11
5580 3614 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viathenewyork thenewyork

September 11 2017

BeLikeBlair
21:11
Reposted fromsowaaa sowaaa viajethra jethra
17:16
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris
BeLikeBlair
17:14
BeLikeBlair
17:14
Reposted fromjasminum jasminum viaoutofmyhead outofmyhead
BeLikeBlair
17:13
BeLikeBlair
17:12
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

September 01 2017

BeLikeBlair
21:50
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacLAUDettte cLAUDettte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl