Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

BeLikeBlair
15:37
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viabe-yourself be-yourself
15:37
8548 dd36 500

anamorphosis-and-isolate:

— Celeste & Jesse Forever (2012)
"People will let you down. I have accepted that fact. But knowing that, make it impossible to be happy."

Reposted fromkattrina kattrina via21gramow 21gramow
BeLikeBlair
15:26
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viamrowa mrowa
15:20
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapandorcia pandorcia
15:18
4195 e245 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapandorcia pandorcia
BeLikeBlair
15:17
3471 aac4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
BeLikeBlair
15:17
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viay-xcv-y y-xcv-y
BeLikeBlair
15:17
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viaaskman askman
15:16
5591 568e
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
15:16
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vianailini nailini
BeLikeBlair
15:08
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka

May 01 2017

BeLikeBlair
18:49
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool vianecropixie necropixie
18:49
7807 c0f5

tehjennismightier:

I reblog this every time I see it, because it’s one of life’s hardest lessons.

Reposted frombpash89 bpash89 viaincentive incentive
BeLikeBlair
18:47
6660 0626
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viathenatuss thenatuss
17:44
9263 779e
Reposted fromhelterskelter helterskelter viacel cel

April 30 2017

22:41
7696 8cf4
Reposted fromclitoris clitoris
BeLikeBlair
22:41
9719 73f5
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viajethra jethra
BeLikeBlair
22:40
3289 3784
Reposted fromDoopamina Doopamina viaczarnylistopad czarnylistopad
22:39
4902 817d 500

90sclubkid:

Johnny Depp and Kate Moss, 1994

Reposted fromclitoris clitoris
BeLikeBlair
22:38
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl