Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

BeLikeBlair
21:47
7634 4b7f
BeLikeBlair
21:43
9370 8a33 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viashampain shampain
BeLikeBlair
21:42
21:40
1341 e051 500

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viacel cel
BeLikeBlair
21:39
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viaampajewska ampajewska
BeLikeBlair
21:39
21:37
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viawishyouwerehere wishyouwerehere
BeLikeBlair
21:34
4585 2082
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarvelous marvelous
BeLikeBlair
21:33
2043 4c79
Reposted fromkarahippie karahippie viaultraviolet ultraviolet

March 23 2019

BeLikeBlair
22:33
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
BeLikeBlair
22:33
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarudaizia rudaizia
22:07
1233 c4fd
Reposted frommartinini martinini viashampain shampain
BeLikeBlair
22:05
9097 ba2c 500
Reposted fromoll oll viakatasza katasza
BeLikeBlair
21:59
4821 4384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini
BeLikeBlair
21:58
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viacytaty cytaty

March 01 2019

BeLikeBlair
17:05
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa viasarkastyczna sarkastyczna
BeLikeBlair
16:58
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra

February 10 2019

BeLikeBlair
22:08
6209 3dea 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianowaay nowaay
BeLikeBlair
22:08
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost vianowaay nowaay
BeLikeBlair
22:07
4545 0236 500
Reposted fromzoja zoja vianowaay nowaay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl