Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

BeLikeBlair
17:44
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viajethra jethra
BeLikeBlair
17:41
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacel cel
BeLikeBlair
13:37
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
BeLikeBlair
13:36
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viacel cel
BeLikeBlair
13:35
6303 133c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
BeLikeBlair
13:34
A co z tobą, co ze mną? Co z nami? Nie lubię melodramatycznych wyznań, ale zaangażowałam się uczuciowo.
— Charles Bukowski “Kobiety”
BeLikeBlair
13:33
9745 5548
Reposted fromrisky risky viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
BeLikeBlair
13:33
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

July 27 2017

BeLikeBlair
04:58
04:57
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viastarryeyed starryeyed
04:56
3572 ae37
Reposted fromamatore amatore vialadymartini ladymartini
04:56

July 26 2017

BeLikeBlair
21:43
BeLikeBlair
21:43
7309 0ff9
Reposted fromsassenach sassenach viapaasiak paasiak
BeLikeBlair
21:42
1624 2c34 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz

July 22 2017

BeLikeBlair
18:23
18:23
18:16
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialadymartini ladymartini
BeLikeBlair
18:16
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora vialadymartini ladymartini
BeLikeBlair
18:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl