Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

BeLikeBlair
20:10
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamems mems
BeLikeBlair
20:09
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viamems mems
BeLikeBlair
20:09
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viamems mems
BeLikeBlair
20:06
Reposted frombluuu bluuu viamems mems

October 10 2017

BeLikeBlair
22:02
3705 9307 500
Wild (2014) vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajethra jethra
21:58
0729 1fd1
BeLikeBlair
21:57
3456 5c42
Reposted fromrisky risky viaoutofmyhead outofmyhead
BeLikeBlair
21:56
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
BeLikeBlair
21:53
6086 4624 500
Reposted fromcleanout cleanout viajethra jethra

October 08 2017

BeLikeBlair
23:41
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
BeLikeBlair
23:40
6542 5540 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
23:40
0127 de69 500
Reposted frombrumous brumous viapomruki pomruki
BeLikeBlair
23:40
0648 3cd9
Reposted fromdepth depth viaoutofmyhead outofmyhead
BeLikeBlair
23:39
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianikelline nikelline
BeLikeBlair
23:39
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianikelline nikelline
23:39
0320 efec 500

lilyadoreparis:

Palais de Tokyo, Paris.

Reposted fromSkydelan Skydelan vianikelline nikelline
BeLikeBlair
23:38
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena vialadymartini ladymartini
23:37
8059 66e6 500
BeLikeBlair
23:37
8654 9000
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianikelline nikelline
BeLikeBlair
23:37
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vianikelline nikelline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl