Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2019

BeLikeBlair
17:05
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa viasarkastyczna sarkastyczna
BeLikeBlair
16:58
6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra

February 10 2019

BeLikeBlair
22:08
6209 3dea 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vianowaay nowaay
BeLikeBlair
22:08
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost vianowaay nowaay
BeLikeBlair
22:07
4545 0236 500
Reposted fromzoja zoja vianowaay nowaay
BeLikeBlair
22:07
7055 8472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSurvivedGirl SurvivedGirl
BeLikeBlair
22:07
BeLikeBlair
22:06
BeLikeBlair
22:06
5405 5d75 500
Reposted fromHanoi Hanoi viamefir mefir
BeLikeBlair
22:05

October 23 2018

20:19
5926 2189
BeLikeBlair
20:19
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakomplikacja komplikacja
BeLikeBlair
20:14
Reposted fromshakeme shakeme viaSylvka Sylvka
BeLikeBlair
20:13
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viafeniculum feniculum
20:09
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaboroboro boroboro
BeLikeBlair
20:08
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman vianiechcechciec niechcechciec
BeLikeBlair
20:08
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
BeLikeBlair
19:42
6429 5d4c 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viastarryeyed starryeyed
BeLikeBlair
19:41
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viaSurvivedGirl SurvivedGirl
BeLikeBlair
19:38
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl