Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

20:19
5926 2189
BeLikeBlair
20:19
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viakomplikacja komplikacja
BeLikeBlair
20:14
Reposted fromshakeme shakeme viaSylvka Sylvka
BeLikeBlair
20:13
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viafeniculum feniculum
20:09
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaboroboro boroboro
BeLikeBlair
20:08
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman vianiechcechciec niechcechciec
BeLikeBlair
20:08
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
BeLikeBlair
19:42
6429 5d4c 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viastarryeyed starryeyed
BeLikeBlair
19:41
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viaSurvivedGirl SurvivedGirl
BeLikeBlair
19:38
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaeredvareth eredvareth
BeLikeBlair
19:36
8453 7b10
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaeredvareth eredvareth
BeLikeBlair
19:36
2884 c291
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaeredvareth eredvareth
BeLikeBlair
19:33
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeredvareth eredvareth

May 12 2018

BeLikeBlair
19:41
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viawishyouwerehere wishyouwerehere
BeLikeBlair
19:41
Reposted fromdeadlihood deadlihood viamems mems
BeLikeBlair
19:40
0325 9968
Reposted frombeyooonce beyooonce viamems mems

April 19 2018

BeLikeBlair
20:04
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
20:04
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viapomruki pomruki
BeLikeBlair
20:03
BeLikeBlair
20:03
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl