Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

BeLikeBlair
10:22
9434 7999
Czy chociaż raz, ktoś z nas coś więcej z siebie da.
Reposted fromzenibyja zenibyja

March 02 2018

BeLikeBlair
21:13
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie vianowaay nowaay
BeLikeBlair
21:12
0594 887a
Unbelievable o,o
Reposted fromteijakool teijakool vialadymartini ladymartini
BeLikeBlair
21:11
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viamarvelous marvelous
BeLikeBlair
21:11
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarvelous marvelous

February 06 2018

BeLikeBlair
10:54

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

BeLikeBlair
10:53
10:53
8542 3be6

idotravel:

adventure

BeLikeBlair
10:52
7318 642d 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
BeLikeBlair
10:51
BeLikeBlair
10:51
9309 cc1a 500
BeLikeBlair
10:51
BeLikeBlair
10:51
7957 fdd6 500

February 03 2018

23:04
8542 3be6

idotravel:

adventure

Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viamefir mefir
BeLikeBlair
23:04
3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viamefir mefir

January 26 2018

BeLikeBlair
20:58
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa vianivea nivea

January 19 2018

BeLikeBlair
23:46
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaoutofmyhead outofmyhead
BeLikeBlair
23:45
BeLikeBlair
23:43
5413 4ca5
BeLikeBlair
23:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl